Borut Kumperščak, soustanovitelj in tehnološki direktor UNIKI