Eva Perčič, neodvisna raziskovalka novih oblik ekonomij in kreativnih skupnosti