Andrej P. Škraba, avtor brezplačne spletne učilnice Astra.si